A leltárak fajtái

Bástyai Miklós Leltározás

A leltárfelvétel célja, helye és időpontja szerint az alábbi leltárfajtákat különböztetjük meg:

Teljes leltár

– az Intézmény valamennyi eszközét és forrását fajtája és eredete szerint tartalmazza, tekintet nélkül arra, hogy azokat a leltározás időpontjában hol tárolják és azok az Intézmény. tulajdonában vannak-e. Teljes leltár készítendő, pl. csődeljárás során a felszámolás elrendelésekor. Az idegen helyen tárolt eszközök leltározását a tárolásért felelős jogi személy köteles elvégezni december 31. forduló nappal, ezt a társasági szerződésben ki kell kötni.

Részleltár

– az Intézmény eszközeinek vagy forrásainak egy-egy részéről készült leltár. Részleltárnak minősül az Intézmény egy meghatározott területén található eszközökről felvett leltár is.

Nyitó leltár

– egy új az Intézmény megalakulásakor készített leltár. Az Intézmény mivel már működő szervezet nyitóleltárt nem készít, mivel az évzáró leltár megegyezik a következő évi nyitóleltárral.

Elszámoltató leltár

– az anyagilag felelős jogi személyek elszámoltatására, szakszerű és gondos tevékenységük ellenőrzésére készül. A felelős eszköz és készlet használók jogi személyében, bekövetkezett változás időpontjában átadás-átvételi leltárt kell készíteni, amely mind az átadó, mind az átvevő elszámoltatásának, illetve anyagi- és büntetőjogi felelősségének alapokmánya. Bűncselekmény alapos gyanúja, vagy megállapított bűncselekmény esetén is elszámoltató leltárt kell felvenni.