Az ellenőrizhetőség követelménye

Bástyai Miklós Leltározás

Fontos követelmények:

– a leltárnak tartalmaznia kell azt az évet, hónapot, és napot, amely napra vonatkozóan az készítették,
– az abban szereplő eszközök és források leltári tételeinek pontos megnevezését és az azonosításhoz szükséges minden egyéb megjelölést,
– a mérleg fordulónapján meglevő eszköz- és forrásállományt, legalább a mérleg tételei szerinti csoportosításban,
– azon készletféleségeknél, amelyeket mennyiségben és értékben kell szerepeltetni, fel kell tüntetni az értékelés alapjául szolgáló egységárat is.

A külföldi pénzértékre szóló követeléseket és kötelezettségeket forintértékre átszámítva kell a leltárban szerepeltetni. A leltárban fel kell tüntetni a valuta nemét, összegét és a forintra történt átszámításnál alkalmazott árfolyamot is.

Azokat a készleteket, amelyek a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.) illetve eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, megrongálódtak, amelyek feleslegessé váltak, csökkent értéken kell a leltárban szerepeltetni.

Elkülönítetten kell a leltárban kimutatni

– mindazokat az egyébként azonos eszközöket, amelyet valamilyen okból egymástól eltérően értékelnek,
– a jogcímek szerinti részletezésben
– a javításra átadott,
– a bizományba átadott,
– a bérbe adott és
– úton levő eszközöket.
– a készletezési hely feltüntetésével és jogcímének megjelölésével csak meny-nyiségben kell szerepeltetni
– a bizományba átvett,
– a tárolásra átvett és
– bérbe vett eszközöket.

Követelmény továbbá, hogy a leltár tartalmazza – csak mennyiségben, érték nélkül – az egy éven belül elhasználódónak minősített, használatba vett egyéb, tárgyi eszköznek nem minősülő eszközöket is, valamint a beérkezett, de a mérlegkészítés időpontjáig nem számlázott készleteket.

Tartalmi követelmény a leltárfelvételi bizonylatok és a leltározáshoz tartozó egyéb dokumentációk előírásszerű, egyértelmű és hiánytalan kitöltése, a szükséges záradékok (pl. felelősségi nyilatkozat) és aláírások megléte.