Eszközleltár, eszközleltározás, tárgyi eszköz leltár, tárgyi eszköz leltározás, leltár, leltározás

Bástyai Miklós Leltározás

Fordulónapi leltározás.

Fordulónapi leltározás esetén a leltározást az Intézményben egyidejűleg, előre meghatározott napon (leltár fordulónapja) kell elvégezni úgy, hogy ezzel a nappal minden leltározásra kijelölt eszközfajta teljes egészében leltározásra kerüljön.

A leltározás időtartama alatt elháríthatatlanul bekövetkezett készletváltozásokat – bizonylati alátámasztással – a fordulónapra kell kiegészíteni ill. visszavezetni.

A leltározást a mérleg fordulónapjával kell elvégezni:

– az úton lévő áruk,
– a házi pénztár,
– a pénzintézetek, az APEH, a TB, a vámhatóságok felé történő elszámolások nyilvántartásai,
– az adósok és hitelezők tartozásai és követelései,
– a munkavállalók tartozásai és követelései,
– befektetett eszközök tekintetében.

Leltárnak kell tekinteni a leltározás alapján helyesbített és ellenőrzött – a főkönyvi könyveléssel egyező – kivonatokat.