Évközi, eseti leltár

Bástyai Miklós Leltározás

Évközi eseti leltár lehet:

– Átadás-átvételi leltár abban az esetben szükséges, ha az eszközök, készletek kezeléséért felelős, vagy személyekben változás következik be. A leltárt a személyi változás bekövetkezésének napján kell felvenni. Ez a leltár az átadó és átvevő elszámoltatásának, anyagi és büntetőjogi felelősségének alapokmánya. Leltározást az Intézmény ügyvezetői rendelhetnek el.

– Ellenőrző (elszámoltató) leltár: az eszközökért, készletekért anyagilag felelős jogi személy, személyek elszámoltatására, tevékenységük szakszerűségének és gondosságának ellenőrzésére szolgál. A leltár elrendelhető a kezelt eszközök egészére, de részleltár formájában is. Rendkívüli esetben (betörés, elemi kár, biztonsági, iratrendezési szabálytalanság, visszaélés stb.) soron kívül kerül elrendelésre az Intézmény. ügyvezetői által. A leltározási ütemtervtől eltérő leltárak időpontját a leltározandó terület vezetőjével tilos előre közölni. Speciális ellenőrző leltár a rovancs, amely a pénztár ellenőrzésére szolgál.

– Megismételt leltár – felvételére akkor kerül sor, ha a leltározást bármely okból hiányosan végezték el, vagy adatai vitathatók, ill. ha a leltárhiányért anyagilag felelősök a leltárfelvétel megismétlését kérik és az általuk jelzett hibák, a leltárkészlet utólagos módosítása útján nem korrigálhatók. Ez a leltározási mód csak megfelelő indokkal történő alátámasztás után végezhető el.